16 Habitatges Protegits al Barri del Polvorí
– Habitatge

+info
16 Habitatges Protegits al Barri del Polvorí – HabitatgeEn un barri del anys 60 d’habitatge protegit, situat al vesant de Montjuic, la proposta d’un edifici de 16 habitatges protegits es resol amb una arquitectura clara, coherent i respectuosa amb l’entorn, funcional i integrada en el context arquitectònic.  Es tracta d’una arquitectura que escapa de formalismes i manierismes i que pretén buscar el millor disseny arquitectònic que el programa funcional i el lloc requereixen.

Es concreten 2 tipologies d’habitatges, una per la planta tipus (habitatge A) i una altra per la planta baixa (habitatges B i C).

Tots els habitatges gaudeixen de ventilació creuada natural  a través de les seves estances principals situades  als testers de l’edifici.

El projecte  garanteix el màxim assolellament dels 16 habitatges proposats. Per tal de gaudir de les màximes hores de sol  s’han disposat 4 habitatges per planta ubicant les sales d’estar en les cantonades de les façanes est i oest, que són les més privilegiades. D’aquesta manera les sales de tots els habitatges gaudeixen de l’assolellament requerit el de 1h de sol mínim al dia 21 de desembre entre les 10h i les 14h.

S’ha buscat també la millor relació amb l’entorn permetent  que els habitatges puguin gaudir de les millors visuals obertes cap el paisatge entre les edificacions existents. Així per exemple a la cantonada nord oest es poden tenir visuals obertes cap  a la ciutat i la Serra de Collserola.

Tots els habitatges disposen d’un sistema de persianes que permeten tamisar i controlar les visuals i garantir la privacitat. Els  habitatges de planta baixa a més es situen en una cota lleugerament superior per garantir la seva privacitat respecte al carrer.

La formalització de la proposta respon a que gran part de la seva construcció pugui ser prefabricada i/o muntada en sec, però amb materials i tecnologies sobradament contrastats de fàcil execució.

Amb pocs materials es soluciona tota l’obra grossa. Formigó armat, obra vista, i cartró guix.

S’ha projectat l’edifici amb criteris d’ecoeficiència i sostenibilitat fent ús de sistemes passius.

 

Arquitectes: Soto-Lay Architects/Lola Domenech/Lussi+Partner AG
Promotor: INCASOL (Barcelona Council)
Emplaçament: Polvorí neighbourhood (Barcelona)
Superfície: 1.332 m²
Concurs restringit: 2017