24 Habitatges VPO
– Residencial

+info
24 Habitatges VPO – ResidencialEl projecte està format per un conjunt residencial de tres blocs d’habitatges a l’entorn del Monestir de Sant Cugat del Vallès que preveu la definició d’un front a ponent a l’Avinguda Francesc Macià.

La composició de les plantes d’habitatges és a partir d’una caixa d’escala que serveix per mitjà d’un corredor a tres vivendes per pis.

En tots els habitatges es prioritza la ubicació d’estars i habitacions a la façana de l’Avinguda Francesc Macià, amb molt bones vistes al Monestir i el seu parc deixant banys i cuines interiors o donant a testers. Un tret en comú en totes tres tipologies és la disposició d’una galeria, amb la intenció de ser una peça que es pugui vincular tant a l’habitació principal, a habitacions secundàries, o a la sala d’estar. Es ademés un regulador tèrmic passiu orientat a ponent, que aporta calor a l’hivern, i ventilació a l’estiu

Les façanes, per tant, estan atentes a tots aquests requeriments, orientació, vistes, etc. Apareixen així balcons i galeries generosos que donen a l’Av. Francesc Macià, amb panells mòbils i fixes garantint un bon control tèrmic i d’assoleig d’una banda, així com privacitat i control formal.

En les façanes que donen a testers  s’ha primat la planeitat d’aquestes homogeneïtzant, les obertures.

S’ha optat per pocs materials i de comportaments comprovats des del punt de vista del manteniment i la durabilitat. L’obra vista s’ha utilitzat com a material de fons. En la façana que a l’Avinguda Francesc Macià, apareixen les galeríes i terrasses davant de les quals es disposen els panells mòbils i fixes.

La construcció ha tingut en compte les especials característiques del clima de la zona.amb un tancament de doble full d’obra vista ventilat evitant ponts tèrmics.

S’han tingut també molt en compte totes les mesures possibles per a garantir l’estalvi energètic i per tant en favor d’una construcció sostenible, com son l’implantació d’energia solar per a aigua calenta sanitària, estalvi d’aigua amb doble circuit per al reciclatge d’aigües grises,.ade més de les ja citades mesures passives com la ventilació creuada i la creació de galeríes amb panells mòbils garantint el control solar tant en règim d’estiu com d’hivern.

 

Emplaçament: Sant Cugat del Vallès
Promotor: PROMUSA / Ajuntament de Sant Cugat
Arquitectes: Santi Soto
Aparellador: Gerardo Rodriguez STATIC
Estructura: Xavier Pla
Instal.lacions: PPROEN Projectes d’Enginyería, S.L.
Superficie: 2.954m²
Constructor: Rogasa
Fotos: Michele Curel