Cases Santa Clara
– Habitatge

+info
Cases Santa Clara – HabitatgeUn entorn complexe, dins d’un jardí amb arbres centenaris i un habitatge existent, amb una geometría i topografía complicada i el patí d’una escola com a veí, determinen l’agrupació d’aquests quatre habitatges unifamiliars.

Els habitatges s’obren al jardí i es tanquen al carrer privat que els separa del patí de l’escola i on es troba l’accés. Un sòcol continu els unifica a nivell de planta baixa on ademés i trobem els garatges, i estances annexes separades del reste de l’habitatge. En el nivell superior es troben els jardins privats, on s’obre tot el programa de día, i els dormitoris a la planta superior.

S’ha tingut especial cura en la pivacitat dels jardins, que es logra a través de la topografía així com de la disposició dels habitatges i la seva volumetría, amb un cos baix que els zonifica separant la zona de servei del reste.

Els habitatges obren visuals a l’entorn més llunyà del bosc i jardí comunitari on es troben els arbres monumentals evitant els visuals creuades entre veins. La seva materialització i agrupació pretén donar unitat al conjunt i a la vegada fer posible l’identificació de cada habitatge.

 

 

Emplaçament: Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Superfície: 1.242m²
Any: 2003
Arquitectes: Santi Soto / Rafa Olcina
Promotor: BAT XXI
Constructor: Belscom XXI
Estructura: Gerardo Rodríguez, STATIC
Fotografia:  Lluis Casals