Centre d’Atenció Primària a Castellar del Vallès
– Equipament

+info
Centre d’Atenció Primària a Castellar del Vallès – EquipamentObra seleccionada, Premi FAD d’Arquitectura (Barcelona), 2000
Finalista, Premio Internazionale di Architettura “Luigi Cosenza” (Napoli), 2000
Lowende Erwähnung, Bauwelt Preis (Berlin), 2001

L’edifici tracta d’aconseguir la màxima extensió en planta i ocupa el solar fins als límits permesos per les ordenances municipals.
S’obté així un recinte de 45 x 26, 5 metres que haura de contenir el programa.
Ocupar tot el solar, doncs, però fer-ho de dues maneres: les àrees assistencials s’extenen sobre el terreny com una pesada catifa que es va buidant regularment per a permetre l’entrada de l’aire i la llum. La resta de les zones d’atenció al públic es compacten a l’altre extrem del recinte. El vestíbul d’accés, un pas a través entre el carrer i el jardí públic, simultàniament uneix i separa aquestes dues parts. Totes les àrees de personal es
disposen a la planta superior.
Les àrees assistencials creixen a partir d’un mecanisme d’agregació que parteix de la unitat mínima identifi cada des de l’anàlisi del programa: una sala de consulta, una infermeria i la seva corresponent sala d’espera. Un pati acompanya cada sala d’espera, oferint-li així una important entrada de llum natural i una identitat. Cada dues d’aquestes unitats operatives formen una unitat més gran que pot ser identifi cada pel color d’un dels seus patis. Així, mitjançant el color, els patis es fan únics i reconeixibles. Simultàniament i mitjançant les seves
dimensions, la seva posició en planta i els materials utilitzats, també esdevenen part d’una sèrie.
Una pell continua de ceràmica envolta l’edifi ci responent a les diferents necessitats d’il·luminació, ventilació i privacitat que el sistema requereix.

 

 

Data 1995-1999
Arquitectes: Charmaine Lay / Carles Muro / Quim Rosell
Client: Servei Català de la Salut
Contractista: CORSAN
Col·laborador: Lluís Ortega
Estructura: Gerardo Rodríguez (STATIC)
Instal·lacions: Albert Salazar (Instal·lacions Arquitectòniques)
Medicions i pressupost: Anna Moreno
Aparellador obra:  Josep Vila / Taller d’Enginyeries