Centre d’Atenció Primària a Tordera
– Equipament

+info
Centre d’Atenció Primària a Tordera – EquipamentEl programa s’organitza en un rectangle d’uns 30 x 50 metres, situat a la part més alta del solar i amb el costat llarg sobre el carrer del Doctor Carreras. Aquest primer rectangle renuncia a un rectangle menor en la cantonada amb el carrer de Can Salgado, que ajuda a marcar l’entrada i oferir un petit espai públic previ a l’accés a l’edifici.

Des de l’entrada, s’arriba a un vestíbul que dona accés a l’àrea d’educació sanitària, les àrees assitencials (medicina general, pediatria i polivalent), l’àrea d’atenció continuada i, a través d’un accés restringit situat al costat de la recepció, a l’arxiu i sala de treball administratiu, així com al nucli que porta a les àrees de personal i emmagatzematge –a la planta semisoterrani– i instal·lacions –a la planta superior.

Les àrees assistencials, que constitueixen el nucli vertebrador de l’activitat d’un CAP, s’organitzen en grups de quatre, a fi de produïr una certa fragmentació de les sales d’espera. Els grups de quatre permeten l’agrupació natural de dues sales de consulta de medicina i dues sales de consulta d’infermeria.

Un pati acompanya cadascuna de les sales d’espera, garantint així la presència de llum natural i, per tant, una major qualitat ambiental a tots aquests espais. Els acabats de les sales d’espera permetran, principalment a través del seu color, oferir una identitat a les diferents àrees i una sensació d’orientació als usuaris. Les consultes s’obren també –bó i mantenint la privacitat necessària pel seu bon funcionament– a aquests patis. Tots els espais, a excepció de sanitaris i magatzems, disposen de llum natural.

Les àrees de personal es disposen de manera linial a una planta inferior, oberta a un petit jardí a est gràcies al desnivell del terreny. Els patis de la planta superior es converteixen en lluernaris que il·luminen i puntuen el passadís d’accés a les diferents dependències.

Es tracta d’un edifici molt compacte i protegit de l’exterior. L’envolvent exterior serà de maó negre, amb dos acabats: brillant a la part inferior i mat a la superior. La diferència entre aquests dos acabats es minimitza en les façanes en ombra i s’exagera, degut a la seva diferent capacitat de reflexió, quan són il·luminades directament per la llum del sol. L’edifici ofereix així una sèrie de variacions subtils al llarg del dia i de l’any.

 

 

Ubicació: Tordera (Spain)
Arquitectes: Charmaine Lay, Carles Muro
Superfície: 1600.0 m2
Any: 2010
Fotografies: Carles Muro + Charmaine Lay
Col·laboradors: Rafel Crespo, Miquel Mariné,
Manuel Julià, Pepe Ramos, Anna Tantull
Estructura: BOMA (Xavier Aguiló)
Promotor: Servei Català de la Salut / GISA
Constructor: Constructora San José
Instal·lacions: Instalacions Arquitectòniques,
(Albert Salazar, Cristian González)
Medicions i Pressupost: Forteza Carbonell Associats
Direcció d’execució: Ferran Pelegrina i Associats