Club de Hípica Collserola
– Equipament

+info
Club de Hípica Collserola – EquipamentGuanyador ‘IV Biennal del Vallès Obra de Restauració, Rehabilitació i Reforma’.
Finalista del premi ‘Vivir con Madera’.
Guanyador ‘Premi d’Arquitectura a la millor obra de Sant Cugat del Vallès’, 11a Edició.

 

La situació en el límit de l´areá protegida del parc de Collserola i la forma de l´entorn de la Masía de Can Vilallonga constituit originalment per grans feixes de conrreu de cereals, determinen la disposició del programa de la hípica. Així s´enten la disposició de les quadres linealment i enterrades seguint la topografía del lloc. .Aquesta estrategia fa posible que la hípica desaparegui minimitzant el seu impacte paisatgístic i evitant l´aparició de noves edificacions al voltant de la Masía.

A banda de les quadres, emergeix el paller amb un mirador a la seva part superior que remata la llarga filera de quadres, i fa de contrapunt a la Masía .El reste de programa el formen dos edificacions ja existents que formen juntament amb la Masía, el pati d´accés i on hi trobem, la recepció i els vestuaris. Monturer, magatzem, rentat de cavalls i ferrratge son altres de les dependencies que es van adherint als murs existents. Aquest sistema permet al llarg del temps afegir noves dependencies sesnse desfigurar el conjunt.

La masía de Can Vilallonga del segle XVIII de tipología clàsica de tres crugíes, i dues edificacions annexes auxiliars que formen el pati d’accés s’erigeix com a seu social i restaurant del club hípic.

La seva restauració reforma i rehabilitació, es fa no mimetitzant el vell i el nou, sino distingint clarament els elements historics existents d’aquells nous, ,seguint per tant,criteris més ruskinians que violletians.

A l’interior es consreva l’estructura de parets mestres que defineixen el tipus, i es substitueixen els forjats i coberta amb una estructura mixta de fusta i metàlica. A les façanes es consérvenles les obertures originals, restaurant brancals i llindes de pedra, que conviuen amb les noves sobreposades i clarament diferenciades.

 

 

Emplaçament: Sant Cugat del Vallès (Cerdanyola)
Promotor: BAT XXI
Constructor: Belscom XXI
Construcció: 2003-2006
Arquitectes: Santi Soto / Rafa Olcina
Estructura: Gerardo Rodriguez (STATIC)
Instal·lacions: SAFIR XXI
Aparellador: Yolanda Martínez
Fotografies: Lluis Casals