Mercat Municipal de Inca
– Equipament

+info
Mercat Municipal de Inca – EquipamentGuanyador concurs d’idees, 2000.
Obra seleccionada ‘Premis FAD D’Arquitectura’, 2011.

 

La demolició de l’antic edifici de l’edifici del Mercat Municipal ofereix l’oportunitat de redescobrir un nou espai públic al centre de la ciutat, a pocs metres del carrer Major i l’Ajuntament.

El projecte tracta d’aconseguir la màxima quantitat d’espai públic possible bo i donant resposta a un programa molt divers: aparcament, supermercat, locals comercials, oficines municipals i mercat. Un espai públic que ha de donar suport a les activitats –presents i futures– d’aquest lloc.

L’aparcament i el supermercat se situen sota rasant, mentre la resta del programa emergeix del terra fins a arribar a la seva màxima alçada a la zona de les oficines municipals.

Des d’un extrem del solar, un paviment de fusta s’aixeca per a cobrir l’accés a l’aparcament subterrani. Aquesta cinta de fusta es prolonga en forma de pèrgola horitzontal paral·lela al carrer, envoltant el principal espai públic de la proposta, i es transforma més endavant –desplegant-se en tres trams inclinats– en la coberta del nou mercat. Un últim tram horitzontal se sobreposa a l’edifici que allotja els locals comercials en planta baixa, i les oficines municipals en plantes primera i segona. Aquesta cinta dóna continuitat a tot el projecte i fa visible l’ordre estructural invisible de l’aparcament.

El mercat s’entèn com una plaça coberta en continuitat amb l’espai públic que l’envolta. Els plecs de la coberta permetran una bona il·luminació i ventilació naturals a l’interior del mercat.

 

 

Emplaçament: Inca (Mallorca)
Promotor: Ayuntamiento de Inca
Constructor: Dragados (primera fase) / Melchor Mascaró (segunda fase)
Superfície: 11.395 m2 (edificación) y 4.185 m2 (urbanización)
Pressupost: 5.459.000 euros (PEM)
Construcció: 2005-2009
Arquitectes: Charmaine Lay, Carles Muro
Col·laboradors: Miquel Mariné (Dirección de Obra)
Susana Aristoy, Juan Carlos Castro, David Domínguez, Raphael de Montard, Alfredo Peñafiel, Gisela Planas, Anna Tantull, Ferran Vizoso
Estructura: BOMA (Lluís Moya, Xavier Aguiló)
Instal·lacions: Instal·lacions Arquitectòniques (Albert Salazar, Cristian González)
Amidaments i pressupost: Forteza Carbonell Associats (Jordi Carbonell, Xavier Arumí)
Aparellador obra: Héctor Fernández
Fotografies: José Hevia y Jaime Sicilia