Ordenació de l’Entorn dels Tres Turons
– Espai Públic

+info
Ordenació de l’Entorn dels Tres Turons – Espai PúblicL’ordenació de l’espai delimitat pel revolt de la carretera del Carmel que es troba davant de l’accés al Park Güell és una excel·lent oportunitat per a repensar, des de l’ordenació de l’edificació i els sistemes d’espais verds, un fragment de ciutat amb un gran potencial. La millora de l’accessibilitat, en el sentit més ampli de la paraula, és una de les qüestions decisives en l’estudi de l’àmbit que ens ocupa. La proposta tracta de reordenar els sistemes de circulació peatonal i rodada; donar resposta a la necessitat d’aparcament –d’autocars pels visitants i turismes pels veïns– de la zona; introduïr una zona de comerç i restauració lligada a l’aparcament d’autocars per a donar suport al gran nombre de visitants del Park Güell i aconseguir un màxim d’espai verd mitjançant el treball amb la topografi a i l’us de les cobertes de l’aparcament. Aprofi tant el desnivell existent entre els carrers Ramiro de Maeztu i Albert Llanas, s’organitzen una sèrie de plataformes i un edifici bàsicament destinat a habitatge públic, amb 40 habitatges de diferents tipus, però tots ells passants i amb unes extraordinàries vistes sobre la ciutat.

 

 

Emplaçament: Barcelona
Arquitectes Charmaine Lay, Carles Muro
Col·laborador: Juan Carlos Castro
Promotor: Ajuntament de Barcelona
Superfície: 16.500 m2
Data: 2002