L’Edifici Strand Quadrangle
– Equipament

+info
L’Edifici Strand Quadrangle – EquipamentEl King’s College de Londres va convocar un concurs restringit per el projecte I construcció del Quadrangle Building I el seu entorn inmediat. Aquest es sitúa entre els edificis catalogats del King’s College i l’ala est de la Somerset House i es conecta tant amb el carrer Strand com amb l’Embankment del Tàmesis al centre de Londres.

El Quadrangle s’entén com un lloc obert i públic, de relació i trobada.

Obert al carrer invita al públic a entrar i disfrutar d’aquesta part de la ciutat més tranquila.

Es proposa transformar la planta baixa del Strand Building, minimitzan la seva ocupació i prolongant els paviments, creant un llindar que invita a entrar desde el carrer.

S’estableix una connexió entre el carrer i el riu a través tant dels espais  exteriors com interiors de la universitat.

Jugant amb petits desnivells permet introduir tres plantes sota la plaça del Quadrangle, i la totalitat del programa sense necessitat d’ocupar- la

Aquests desnivells s’aprofiten per configurar la plaça amb una serie d’elements com bancs i jardineres, creant zones de pas, o més estàtiques de relació.

Al tractarse d’un edifici soterrat son  molt importants les relacions visuals amb l’exterior i la llum natural, i amb els edificis històrics que el rodejen.

L’interior de l’edifici es configura amb carrers i places més que amb passadisos. Els espais  al voltant de les aules son tant de circulació com d’aprenentatge i relació.

 

 

Arquitectes: Soto-Lay Architects/Estudio Carme Pinos
Promotor: Kings College London
Ubicació: Strand, London
Superficie: 4,236 m²
Any Projecte: 2012
Colaboradors: Daniela Colafranceschi
Estructura: Martí Cabestany
Instal·lacions: Instal·lacions Arquitectòniques